Tøjpolitik

Logo

Tøjpolitik i AB-Håndbold.

Aarup Håndbold ønsker at fremstå med en klar identitet, så der ikke er tvivl om holdenes/spillernes tilhørsforhold når vi deltager ved stævner og turneringer.
En klar identitet er også en vigtig del af reklame/marketingsindsatsen over for såvel sponsorer, forældre som potentielle nye medlemmer af klubben.

UDSEENDE
Derfor skal klubbens hold optræde i så ensartet look som muligt.
Det vil som et minimum sige:

– Tøjet skal overholde klubbens vedtægter. Det vil sige spilletrøjen skal være rød, med varierende design-detaljer (tryk i hvidt), samt hvide shorts.
– Tøjet skal omfatte tryk af klubbens logo/navn, og leve op til spilleregler og evt. sponsoraftaler.

– Spilletøj med navn på er kun muligt på ikke kamptøj. Dvs. tøj som ikke bruges på banen under kamp. Alle på det ønskede hold skal have tilbuddet, da det er en holdsport. Hvis andet (ikke kamptøj) ønskes med AB-logo skal det godkendes af den materialeansvarlige.

Spillernavn på kamptøjet ønskes ikke, da tøjet tilhører klubben, og for at gøre det muligt at rykke op/ned mellem forskellige hold.

MÆRKE OG INDKØB
Bestyrelsen står for indkøb af tøj, hvis ikke andet er aftalt med den materialeansvarlige. Bestyrelsen kan dog indgå forskellige sponsor- og indkøbsaftaler som kan medføre bindinger. Klubben har ingen fast hovedsponser til tøj. Der ønskes dog, at holdene ser ens ud så tøjvalget er HUMMEL.

FINANSIERING
Spilletøjet finansieres efter følgende forskellige modeller:
1) Klubben indkøber spilletøj, og stiller det til rådighed for de enkelte hold. Tøjet er klubbens ejendom, og skal kunne omfordeles blandt holdene.

2) Spillerne indkøber selv spilletøj. Det er spillerenes egen tøj, men der kan ikke trykkes navn på kamptøjet.
3) Hvis der er skaffet en sponsor, kan sponsoren bestemme tøjet til anvendelse for et bestemt hold. Tøjet indkøbes af klubben og er klubbens ejendom. Tøjet skal kunne omfordeles blandt holdene.

INDSAMLING, OPTÆLLING OG UDLEVERING
Efter endt sæson afleveres alt spillertøj vasket og optalt til klubbens materialeansvarlige.
Den materialeansvarlige gennemgår tøjet og foretager optælling.
Bestyrelsen udleverer trøjetasker med tøj til de enkelte hold. Tasken skal være forsynet med indlægsseddel om hvilke trøjer der hører hjemme i tasken.
Ubenyttet tøj gives til materialeansvarlige, som opbevarer tøjet i klublokalet.

Tøj må kun udleveres af/eller efter aftale med materialeansvarlig fra bestyrelsen.

 

Vedtaget af bestyrelsen __.__.___