2013

Formandsberetning 2013

Så er der gået endnu en sæson i Aarup BK Håndbold – endnu en sæson med rigtig mange gode sociale og sportslige begivenheder.

Vi har igen i år haft hold i alle rækker og endda 2 hold i flere af rækkerne. Generelt set har der været rigtig mange gode og spændende kampe hen over sæsonen og med godkendte resultater for langt de fleste hold – nemlig med en placering fra midten og opefter. For enkelte holds vedkommende har det dog været en sæson, hvor det har været noget op ad bakke – mange nederlag og en ordentlig omgang klø – men dejligt at opleve, at de hold, trods en række nederlag, har formået at holde gejsten oppe og humøret højt. 

Igen i år har vi haft så mange spillere, at vi har brugt både Fritidscenteret og Den gamle Aaruphal, så vi havde mulighed for at indfri både spillere og træneres ønsker om antallet af træningspas, længden af træningstiderne og selvfølgelig tidspunkterne.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af træningstiderne har vi haft stort fokus på at tilpasse træningstiderne så godt som muligt, således at børn og unge i Aarup har mulighed for at spille både håndbold og fodbold. Det ligger os rigtigt meget på sinde i håndboldafdelingen, at der er et godt og tæt samarbejde med fodboldafdelingen, så vi ikke er konkurrenter, der kæmper indbyrdes om børn og unge, men snarere samarbejdspartnere, der er optaget af at give ungerne plads til at spille både håndbold og fodbold.

En rigtig svær øvelse at få håndbold og fodbold til at gå op i en højere enhed, men vi kan kun gang på gang opfordre til samarbejde, så tror vi på, at det med tiden bliver bedre.

Som sagt har der været mange gode sociale og sportslige begivenheder gennem sæsonen, hvis vi starter nede fra, så kan det siges,

at det for Mini-mini – U 6 og U 8 var noget af en udfordring ved opstart. Vi havde inden opstart ikke fundet trænere, der havde mod på at kaste sig ud i opgaven med de helt små nye kommende håndboldtalenter. Heldigvis valgte Tania og Iben at tage førertrøjen på, og de fik hurtigt også Bonnie med på banen som træner – rigtigt godt hjulpet af entusiastiske forældre som hjælpetrænere i hverdagen – Heidi, Christian, Dorthe og Lene og endnu flere. Spillerne har gennem sæsonen været med til flere endagsstævner med stor succes – tusind tak for indsatsen.

For U 10 drenge og piger stod det lidt skidt til i opstarten med antallet af både pige- og drengespillere. Der var bestemt ikke mange til træning de første par gange. For pigernes vedkommende var det en udfordring, at håndbold- og fodboldtræningen faldt oven i hinanden, men heldigvis blev der hurtigt fundet en god løsning på denne udfordring – nemlig via god dialog med foldboldtrænerne.

Det gjorde sig således gældende, at mange i den årgang måske ikke rigtig havde den helt store idé om, hvad håndbold egentlig gik ud på – men det fik håndboldkaravanen rettet op på.

Efter besøget af håndboldkaravanen havde vi pludselig en anden opgave, nemlig at der blev så mange drenge og piger, at det blev umuligt at træne sammen. Vi blev derfor nødt til at dele dem op og give dem selvstændige træningstider – dejlig positiv problemstilling.

I første halvsæson deltog holdene kun i endagsstævner, men i anden halvsæson var begge hold også repræsenteret i turneringen.

U 10 piger blev tilmeldt i B-rækken og sluttede som nr. 6, med 4 vundne, 1 uafgjort og 4 tabte – generelt et positivt resultat – tak til trænerteamet Thomas, Mai-Britt og Lotte.

Drengene blev ligeledes tilmeldt i B-rækken og sluttede på en suveræn 1 plads – alle 10 kampe vundne og dermed fynsmestre – tak til Thomas og Søren som har stået i spidsen for drengene gennem sæsonen.  

U 12 piger brillerede ved at vinde alle 9 kampe i første halvsæson og rykkede dermed op i A-rækken, og efterhånden var der så mange spillere, at der var basis for at tilmelde to hold i 2. halvsæson. 1. holdet sluttede med en placering som nr. 6 dvs. midt i rækken og 2. holdet endte på en 9 plads.

Udover en god turnering har pigerne også vundet ungdomspokalturneringen – rigtigt godt gået af pigerne. Pigerne vandt pokalen, men udover det vandt deres tilskuere en 5. plads for klubben med de bedste og mest fair tilskuere i forbindelse med ungdomspokalfinalen i Gudme. Tusind tak til trænerteamet for U 12 piger, Tanja, Mie, Katja og Bjarne.

U 12 drenge har generelt også haft en rigtig fin sæson – 1. holdet blev nr. 5 i A-rækken og lå principielt til oprykning i 2. halvsæson, men p.g.a. dispensationsspillere måtte de forblive i A-rækken, som de vandt suverænt uden dog at kunne komme til fynsmesterskab – igen p.g.a. dispensationsspillerne. Også godt gået af 2. holdet som sluttede som nr. 2 i rækken. Tak til Anders og Lars for deres store indsats.

For U 14 piger har det generelt været en hård sæson. Den faste trup, der har udgjort 4-5 piger, har kæmpet sig flot gennem sæsonen godt hjulpet af U 12 pigerne. En rigtig flot placering som nr. 2. i rækken. Tak til Brit fordi hun sammen med pigerne bevarede engagementet og var med til at holde gejsten sammen med pigerne.

U 14 drenge med Kim ved roret havde ligeledes noget af en udfordring med manglende spillere i opstarten, men klarede sig trods det flot gennem 1. halvsæson med det spillemateriale, der var. Det blev til en placering som nr. 2 i rækken og dermed kvalificerede de sig til 1. division – sluttede sæsonen med en placering som nr. 4. Derudover havde drengene en kæmpe succes i ungdomspokalturneringen, selv om de tabte finalen med 1 mål til GOG efter forlænget spilletid – rigtigt godt gået og tak til Kim og Lene for deres indsats. 

U 16 drenge, som vi jo har haft i samarbejde med GV Ejby, var 2 hold. De sluttede med en placering som nr. 5 for 2. divisionsholdet og 2. holdet blev nr. 10 – d.v.s. sidst i rækken. Tak til Morten og hans team for sæsonen.

U 16 piger med Tonni og Gregers som trænere placerede sig som nr. 2 i rækken – kun et enkelt point fra nr. 1 – lige ved og næsten – godt gået af pigerne og tak til Tonni og Gregers.

For U 18 drenges vedkommende havde vi som udgangspunkt besluttet, at Claus skulle stå i spidsen både for 1. herrehold og U 18 drengene. Planen var nemlig, at de skulle træne sammen. Det lykkes ikke i opstarten at få trukket nogen herrer til træning på trods af Claus’s store indsats. Hvorfor der blev truffet beslutning om, at Claus udelukkende skulle træne U 18 – for deres vedkommende også en stor udfordring, fordi der ikke var mange spillere at arbejde med og utroligt sårbart ved eventuelle afbud.

Men drengene og Claus har stået sammen og fået det bedste ud af sæsonen med den store opgave, det har været at være så smal en trup – sluttede som nr. 4 i rækken – godt gået af drengene og Claus.

U 18 piger kom rigtigt godt gennem første halvsæson sammen med Lars – godt hjulpet af Trine til træning. Oprykningen til 2. division blev en realitet. Det gav dog pigerne noget af en opgave, og de endte på en andensidste plads med 3 vundne og 5 tabte kampe. Men en stor tak til Lars, som har stået pigerne bi.

Som bekendt måtte vi desværre inden opstart på sæsonen trække 1. herrehold – da der som nævnt ikke mødt en eneste herre op til træning – et frygteligt stort nederlag var det, at vi så os nødsaget til at trække vores 1. herrehold, og at vi måtte stå sæsonen igennem med 1. herrehold i serie 3, der udelukkende har været et telefonhold. Holdet landede som nr. 9 i rækken, men egentlig ok, når vi tænker på, at der ikke blev trænet, og at der har været rigtig mange forskellige spillere ind over holdet. Tak til Jonas og Mølle for deres indsats med at stille hold fra gang til gang.

På damesiden har Trine som helt ny og uerfaren træner også lagt stor energi i første halvsæson. Dog med det trælse resultat for 1. holdet, at de landede på sidstepladsen og dermed nedrykning til serie 2 – tror ikke at vi på noget tidligere tidspunkt i Aarup håndbolds tid har haft 1. holdet i så langt nede i rækkerne.

Da Trine skulle ud at rejse, overlod hun truppen til Christina og Lars, der påtog sig den kæmpe store byrde – at sørge for, at damernes målsætning blev indfriet – nemlig at vende tilbage til serie 1. Målsætningen blev heldigvis indfriet og klubben har igen 1. damehold i serie 1. Tusind tak til Trine for hendes indsats i første halvsæson og tak til Christina og Lars, der trådte til, da Trine skulle ud og opleve verden.

Serie 4 damer med Anne Marie som tovholder har sammen med 1. holdets trænere haft noget af en opgave – nemlig at stille hold fra gang til gang – også her lykkes det at samle spillere til hver kamp, og holdet endte som nr. 5 i rækken – så også stor tak til Anne Marie for hendes indsats.

Det skal siges, at både for 1. og 2. holdets vedkommende har der været god hjælp at hente blandt U 18 spillerne.

Udover turneringen har langt de fleste hold deltaget i diverse stævner – nogle i opstarten – andre mellem jul og nytår og en del som afslutning på sæsonen – med stor sportslig og social værdi.

Alt i alt en godkendt sæson med mange dejlige sportslige og sociale begivenheder og en stor tak til samtlige trænere og holdledere, der gennem sæsonen har ydet et kæmpe stort arbejde og lagt et enormt engagement i håndafdelingen. Rigtigt dejligt, at så mange har lyst og energi til, at give børn, unge og andre en fantastisk social og håndboldmæssig oplevelse.

En særlig tak skal lyde til de trænere, der har besluttet ikke at fortsætte som trænere/holdledere til næste sæson – håber bestemt, at de får lyst til at melde sig på banen igen på et senere tidspunkt.

Det giver os selvfølgelig visse udfordringer, at få trænere og holdledere på plads til den kommende sæson, når nu vi tager afsked med rigtig gode og erfarne trænere, men efterhånden er det lykkes at få kabalen til at gå op. Dejligt at vi også er ved at få oplært nogle af vore egne “unge” til trænerjobbene.

Udover de sportslige begivenheder på banerne i hallerne, så har der været andre rigtige gode aktiviteter.

Her skal nævnes:

At vi i august i samarbejde med FHF afholdt Håndboldkaravanen for 3. og 4. årgang. Hvilket helt klart har været en medvirkende årsag til, at vi har haft den store tilgang på U 10 drenge og piger. Vi har igen i år lagt billet ind på at få Håndboldkaravanen på besøg, hvilket måske ikke er helt realistisk, når vi havde dem på besøg i august. Såfremt det ikke lykkes, er det vores helt klare plan, at vi selv må afholde en ”Håndboldkaravane” – for med den succes vi havde sidste år, skal det bestemt prøves igen. Tusind tak til Bjarne, alle de andre hjælpere og selvfølgelig til Aarupskolen, fordi de ville være med til at afholde arrangementet.

Udover Håndboldkaravanen har vi ligeledes i samarbejde med FHF afholdt minihåndboldskole, hvor der var 65 deltagere fra hele Fyn – alt i alt også en succes med dette arrangement.

Vi håber fremadrettet at få flere gode arrangementer i samarbejde med FHF – set i lyset af, at vi nu har Bjarne siddende i FHF Børne- og Ungdomsudvalg.

Frø-Cup har vi i år afviklet for 26. gang, og som tidligere år har det igen været en kæmpe succes. Der var endnu engang udsolgt og stævnet forløb igen uden de store udfordringer. Vi har gennemgået evalueringsskemaerne og alt i alt fået rigtige gode tilbagemeldinger fra de deltagne klubber. Selvfølgelig er der også kritik. Kritikken tager vi naturligvis til efterretning. Nogle af kritikpunkterne kan vi forholdsvis uproblematisk gøre noget ved, mens andre giver os lidt større udfordringer. Nogle af de rejste problemstillinger er vi også godt bekendt med, men har vurderet, at det ikke kan være anderledes.

En kæmpe stor tak til alle uanset om det er få eller mange timer, man har været involveret i arrangementet. En særlig stor tak til Mai-Britt for hendes hjælp med indkvarteringen og Lene Eriksen i forhold til udfærdigelse af spillerplanerne. Der skal også lyde en stor tak til Hans og Merethe for det rigtige gode samarbejde i forbindelse med afviklingen af Frø-Cup.

Økonomisk kommer vi ud med et tilfredsstillende resultat på trods af, at vi igen i år har haft store udfordringer med sponsorater. En del af udfordringerne har været, at vi ikke har haft et herrehold, vi kunne “sælge”, og så må vi også sige, at der har været hård konkurrence om sponsorerne, da fodbolden har et Danmarksseriehold. Derudover er der fortsat økonomisk krise i mange virksomheder, der så ikke prioriterer at sponsorere.

Igen i år har vi været på Bryggeriet et par gange, og så har vi haft en god indtægt på aftalen med EnergiFyn om support El – noget nemmere penge at tjene end på bryggeriet.

Bidraget fra støtteforeningen er voldsomt faldende, som det nok er bekendt for de fleste, fordi der ikke er mange unge, der vælger at tage til halbal i Aarup – hvilket jo selvfølgelig betyder et mindre overskud i støtteforeningen og dermed mindre indtægt for håndbolden.

Det er yderst vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og hviler på laurbærene – vi skal hele tiden have fokus på, hvordan vi opretholder et indtægtsgrundlag i klubben, da kontingenterne ikke tilnærmelsesvis dækker de udgifter, der er forbundet med at spille håndbold.

Alt i alt kan vi igen i år glæde os over, at vi har en klub, hvor der skabes fine resultater på banen og også økonomisk har styr på tingene.

Når det er sagt, er vi også godt klar over, at vi står over for mange udfordringer for at bevare spillere og trænere i klubben, da vi jo er i skarp konkurrence med alle øvrige fritidsaktiviteter, der udbydes. Det er vigtigt, at vi har fokus på at skabe et håndboldmiljø, hvor vi kan bevare vore spillere i nærmiljøet og give dem de spillemæssige udfordringer, de har brug for samtidig med, at der er gode sociale forhold, der gør det attraktivt at spille håndbold.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu har fået etableret et samarbejde omkring vores U 16 og U 18 med vore naboklubber Vissenbjerg og Tommerup, der giver en større volumen til at tilbyde vore spillere et godt og tilsvarende træningsmiljø forholdsvist lokalt. Træningen startede tirsdag i sidste uge, og der mødte der 63 positive spillere op – hvilket bestemt var yderst tilfredsstillende. Det indledende samarbejde har været rigtigt positivt og vi tror på, at det det er en rigtig god beslutning, der er truffet.

Vi har også en rigtig stor udfordring i forhold til at få vores herreafdeling op at stå igen, det er beklageligt, at vi har en klub stort set uden herrer.

Ja, der er bestemt nok at tage fat på.

Til slut vil jeg sige, at der generelt er rigtig mange, der ligger et kæmpe stort arbejde i, at vi har den klub som vi har, så en stor tak til alle, herunder trænere, holdledere, forældre der er med til at få det hele til at fungere og som er med til at gøre Aarup BK håndbold til den klub, den er. Også en stor tak til bestyrelsen for det rigtige gode samarbejde vi har haft i året, der er gået – en særlig stor tak til Claus og Dorrit, der har besluttet at træde ud af bestyrelsen for denne gang.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

Aarup den 29.04.2013

Kirsten Lebæk                

 

Dirigent: Mai-Britt Madsen