2014

Logo

Formandens beretning 2014

Så har vi afsluttet sæson 2013/2014 – og vi kan heldigvis igen i år se tilbage på en rigtig god sæson med mange gode sociale og sportslige begivenheder.

Jeg vil selvfølgelig i min beretning komme ind på de sportslige resultater for alle vore hold – og hvad vi har arbejdet med i årets løb samt en kort orientering om den økonomiske status ved regnskabsafslutningen pr. 31.12.2013.

Vi har på trods af en “lille” medlemsnedgang haft god aktivitet i samtlige rækker. Vi har med vore 222 medlemmer – heraf 174 under 25 år – haft tilmeldt 17 hold i turneringen – og derudover haft U6, U8 og U10 hold tilmeldt de stævner FHF har afviklet for disse aldersgrupper.

Resultatet for langt de fleste hold har været en placering fra midten og opefter, hvilket må siges at være ganske tilfredsstillende for en breddeklub som vores. Der hersker vist ingen tvivl om, at højdepunktet i år på hjemmebane var det nye initiativ ” Brag i hallen” i marts og april måned, hvor stemningen i hallen var, som var vi til landskamp i Jyske Bank Boxen. Der var fælles indløb, navneopråb, speak og musik og gratis kaffe til de mange fremmødte entusiastiske tilskuere – en fantastisk dag som bestemt bør gøres til tradition et par gange om året.

Sæson 2013/2014 blev også året, hvor vort nyetablerede samarbejde med Vissenbjerg og Tommerup – Højfyn Håndbold HF – gik i luften. Et samarbejde, der i første omgang skulle gælde for vore U16 og U18 drenge og piger, men senere blev samarbejdet udvidet til også at gælde vore U14 drenge – dog uden Vissenbjerg.

Formålet med samarbejdet var at skabe bedre tilbud – sikre vore unge et godt og tidssvarende træningsmiljø – en større volumen på de to årgange så lokalt som muligt. Samarbejdet har fungeret yderst tilfredsstillende, selv om der naturligvis er plads til forbedringer og finjusteringer, når 3 klubbers bestyrelser og spillere skal skabe en sportslig fælles kultur – men vi ser frem til fortsat udvikling for disse unge mennesker og dermed et godt og konstruktivt Højfyn samarbejde, så vi undgår ”afvikling” i disse årgange.

Som så ofte ved opstart af sæsonen var der stort pres på for at få fundet de nødvendige frivillige kræfter til træner- og holdleder posterne, men som altid lykkes det i sidste ende. Sæsonstart var senere end tidligere på grund af den nye turneringsstruktur, der bl.a. betød, at der skulle spilles niveaustævner, hvis formål var at sikre bedst mulig tilmelding til den kommende sæson – som i øvrigt efter min vurdering er en meget god ide, men til gengæld har det givet os en træls problemstilling omkring det større overlap mellem fodbold og håndbold og ikke mindst den nødvendige flytning af Frø Cup til sidst i april, som så pludselig skal afvikles i en konfirmationsweekend.
Sæsonen blev for vore unge U10 til U12 skudt i gang med en fælles tur til Tivoli Cup – et helt fantastisk stævne, som udover de sportslige oplevelser også gav mulighed for at opleve Tivoli Friheden. Vi har igen i år besluttet, at opstartstævnet går til Århus – og mon ikke, at det efterhånden kan blive en tradition….

Som nævnt har sæsonen været præget af mange gode sociale og sportslige begivenheder – for at starte med de mindste, så har vi igen i år haft rigtig mange U 6-8 spillere – 45 – der har deltaget i de stævner, der har været arrangeret hen over sæsonen. I januar var vi selv arrangør af et ministævne, og det har vi bestemt lyst til at byde ind med igen, da det efter vor egen vurdering blev afviklet med stor succes.

Vi har i år også haft rigtig mange U10 drenge – ikke mindre end 3 hold, hvoraf 2 var tilmeldt turneringen, og det 3.dje deltog i de afholdte stævner. Begge hold i turneringen har klaret sig fint – 1. holdet så godt, at de afsluttede sæsonen i flot stil med deltagelse i det uofficielle DM i Greve – rigtig gode tætte kampe, der resulterede i en placering som nr. 15 ud af de 20 bedste hold i Danmark – en placering de kan være rigtig stolte over – super godt gået.

For U10 pigers vedkommende så det lidt “sort” ud i opstarten – 5-6 spillere var, hvad der mødte frem – men som vi heldigvis også har oplevet de tidligere år, så har “ungernes” glæde og optimisme med deres håndbold stor effekt på deres venner, så de også får lyst til at forsøge sig med håndbolden, og når vi så har nogle dygtige trænere, som formår at holde fast – så er der sket en positiv udvikling hen over sæsonen – da antallet af spillere var fordoblet, da vi sluttede, så vi håber og krydser fingre for, at de er klar igen til den kommende sæson.

U12 drengene har spillet i A-rækken og blev placeret som nr. 8, og U12 pigerne nåede at blive så mange, at der var hold både i B og C rækken. For U 12’ernes vedkommende, må det siges, at det er U 12 pige B, der har haft størst succes, da de som nr. 3 i rækken fik retten til at spille om Fynsmesterskabet, da nr. 1 og 2 havde dispensationsspillere med, og derfor ikke kunne vinde rækken. Desværre måtte pigerne melde fra til Fynsmesterskabet, da de skulle deltage i Frø Cup, da det ikke lykkedes Mai-Britt at overbevise FHF om, at de “burde” give tilladelse til at afvikle mesterskabskampen på et andet tidspunkt – så der skulle træffes et rigtigt svært valg på pigernes vegne, et valg Mai-Britt traf, nemlig at de kun skulle deltage i vort eget stævne. Synd for pigerne, men dejligt at de bakkede op om vores eget stævne – tak for det.

Vi har haft et U14 drenge hold og to U14 pige hold. Det stod hurtigt klart i opstarten af sæsonen, at der skulle gøres noget for vore U14 drenge, da de ved opstart havde en rigtig “smal” trup, så der blev som tidligere nævnt etableret et samarbejde med Tommerup – trods det, at Vissenbjerg valgte at fortsætte selvstændigt, tilmeldte vi U 14´erne under Højfyn Håndbold HF – et samarbejde der helt bestemt har været til stor glæde for begge klubber.

For U14 piger var det en helt anden situation – vi har haft to hold tilmeldt – et i C-rækken – og et i A-rækken, som brillerede med at vinde rækken – 9 vundne kampe og 2 uafgjorte – fantastisk at gå gennem en halvsæson uden nederlag – et stort tillykke med førstepladsen.

I U16 i Højfyn Håndbold HF har vi haft 2 drenge- og 2 pigehold. Drenge 1 i 2. division fik desværre en placering som næstsidst, hvorimod 2. holdet i B-rækken blev nr. 3 med 8 vundne og 2 tabte kampe. For pigernes vedkommende blev det til en 5 plads i A-rækken – og også for pigernes vedkommende klarede 2. holdet i B-rækken sig lidt bedre, da de blev nr. 2.

Højfyn Håndbold HF ældste – nemlig U18 – har været en kæmpe succes for vore “drenge”, der jo kæmpede sig til at spille i 1. division – landets bedste række – lange ture, men en rigtig flot indsats – rigtigt godt gået af “drengene”. Det er ikke kun drengene, der havde succes – pigerne i 2. division blev nr. 1 i rækken med 10 vundne kampe og 2 tabte, så også stor ros til dem.

Opstarten for seniorafdelingen var ikke så spændende, da vi jo som bekendt var nødsaget til at trække vort 1. herrehold sidste sæson, hvilket betød, at hele den sæsonen udelukkende blev klaret fra uge til uge – ved at tage telefonen for at samle hold, men med Mikael Clausen i spidsen lykkedes det med stort engagement og ihærdig indsats at få “gravet” mange af de “gamle” herrespillere frem igen, så der i løbet af sæsonen igen kom herrer til træning. Mikaels primære formål med at få herreafdelingen op at stå igen var på kort sigt, at der forhåbentligt kunne skabes et sjovere socialt liv i hallen – ligesom det for spillerne handlede om at have det sjovt, når de kom til håndbold.

På længere sigt handlede det naturligvis også for klubben om at få skabt en stabil herreafdeling, så vores ungdom kan se muligheder i Aarups håndboldafdeling fremadrettet. Holdet blev tilmeldt i serie 3, og der var umiddelbart ikke en målsætning for, hvor i rækken de skulle placeres, men som sæsonen skred frem, viste det sig hurtigt, at de fik mere og mere “blod” på tanden og øjnede chancen for at vinde rækken. Der blev i den grad gået til vaflerne, og det endte med en 1.ste plads og dermed kvalifikation til at spille Fynsmesterskab, som de desværre ikke fik med sig. En rigtig stor fornøjelse at opleve vores herrer på banen igen.

Da Mikael har valgt at hellige sig dommergerningen overlader han det store ansvar for at få herreafdelingen stabiliseret til Jan Herman – held og lykke med det til Jan – i håb om, at han kan opretholde gejsten og formå at få nye og yngre kræfter til.

Damernes opstart var bestemt også noget op ad bakke – ved sæsonstart havde vi helt klart et serie 4. hold, men stort set ikke spillere, der ønskede at spille serie 1. Vi blev derfor nødsaget til at trække vort 1. hold i serie 1 og tilmeldte dem serie 2. Sæsonen har generelt været præget af, at vi har vi haft et nogenlunde stabilt serie 4 hold, der placerede sig som nr. 2 i rækken – kun et point efter nr. 1 – super godt gået.

I forhold til serie 2 har året været præget af enorm stor udskiftning, hvorfor det har været rigtigt svært at få stabiliseret holdet, hvilket også ses på resultatet – 3. sidst i rækken. I dameafdelingen har vi efter mange års interne spillende trænere entreret med en træner udefra, nemlig Leif Henriksen, der i en årrække har været træner i Højby.

Afslutningsvis på sæsonen har holdene haft et anderledes ”trænings pas”, hvor årets spiller blev kåret – men fremover vil vi arbejde på at få programlagt et arrangement for spillerne og deres forældre, så det i langt højere grad bliver en fest, når der skal uddeles pokaler til årets spillere.

Vi får jo ikke en rigtig god sæson med de mange gode sportslige og sociale begivenheder uden alle I engagerede trænere og holdledere, så her skal lyde en stor tak til alle jer, der gennem hele sæsonen har ydet en kæmpe stor indsats for at give vore børn og unge en unik håndboldoplevelse. Desværre skal vi igen i år tage afsked med et par fantastiske trænere – så her skal lyde en stor tak til dem for et rigtigt godt samarbejde – I skal vide, at I altid er velkommen til at vende tilbage til trænergerningen igen.

Ellers arbejder vi på, som altid på det her tidspunkt, at få de kommende trænere og holdledere på plads – tror bestemt på, at det nok skal lykkes, selvom det ikke er en let opgave. Tak til de trænere og holdledere der har meldt sig på banen igen til næste sæson.

Sommertræningen starter op for de hold, der har lyst i denne uge, og der vil som tidligere år også være mulighed for at deltage i Beach håndbold – der altid er en fantastisk event, om det regner, blæser eller solen skinner fra en skyfri himmel.

Vi kunne glæde os over, at ÅRETS FUND i år tilfaldt håndboldafdelingen – det er jo ikke hvert år, at vi er så heldige, selv om vi ofte har kvalificerede bud til ÅRETS FUND – for det er jo sådan, at vi i alle afdelinger under Aarup BK hele tiden får nye, dygtige, inspirerende og engagerede folk, der gør en forskel, og som dermed kan gøre sig fortjent til pokalen som ÅRETS FUND. ÅRETS FUND blev som de fleste nok er bekendt med – Mikael Clausen, der har været et stort aktiv for os med sit fantastiske gå-på-mod og tro på, at han med sin indsats kunne gøre en stor forskel i en håndboldklub som vores i forhold til at få herreafdelingen op at køre igen.

Ja og så har vi traditionen tro igen afviklet årets Frø Cup – i år for 27. gang. I år deltog 88 hold – heraf 7 af vore egne – de var fordelt i 23 puljer, og der blev afviklet 222 kampe henover weekenden.

 

Desværre måtte vi for første gang nogen sinde konstatere, at vi ikke fik “helt” udsolgt. Dette skyldes primært, at vi måtte flytte afviklingen til sidst i april p.g.a. den ændrede turneringsstruktur,

og vi derfor også “løb” ind i, at der rundt om i landet blev afviklet slutspil i de forskellige landsdele. Desværre måtte vi også undvære mange ellers trofaste hjælpere p.g.a. konfirmationsfester.

Det er et stort arbejde at være arrangør af så stort et stævne, så der skal lyde en rigtig stor tak til alle, der har bidraget med stort og småt både før, under og efter stævnet – en hjælp der

er helt uundværlig, hvad enten det er som køkkenhjælpere, dommere, dommerbordsvagter eller de mange andre øvrige opgaver, som I er med til at løse.

En stor tak til Mai-Britt fordi hun igen i år ville påtage sig den store opgave at få indkvarteringen til at gå op i en højere enhed og ikke mindst sørge for, at vi også overholder brandmyndighedernes strenge krav.

En stor tak til Thim, der har “styr” på de frivillige chauffører, som vi er meget afhængige af og dermed ikke kan takke nok, da der jo skal bus kørekort til og godkendelse af Jesper Jensen. Tak til Jesper for hjælpen med at stille busserne til rådighed – til Lena – som hjælper hele weekenden med at få tingene til at fungere på stævnekontoret, til Rie og landstrænerne, der giver flere af deltagerne en ekstra stor oplevelse, til tidligere bestyrelsesmedlemmer, der heldigvis stadig er en del af teamet samt til Hans og Merethe for et rigtigt godt samarbejde og ikke mindst hele bestyrelsen, der afsætter hele weekenden for at få tingene til at fungere.

Overnatningen foregik på Aarupskolen og de omkring liggende institutioner, og det, at vi låner lokaler til overnatning, betyder naturligvis et vist postyr for både skolen og institutionerne, så der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til dem, fordi de vil lægge “hus” til.

Håndbolden var i år været tovholder på Ungdommens Fest – hvor vi forsøgte os med lidt anderledes tiltag, der heldigvis blev rigtigt godt modtaget. I og med, at støtteforeningen ikke længere har det store aktivitetsniveau i forhold til afholdelse af halballer, har de nu påtaget sig opgaven at være ”hovedentreprenør” på Ungdommens Fest fremover.

Økonomisk går det ganske fornuftigt – takket være Frø Cup kommer vi igen i år ud med et tilfredsstillende resultat – et lille overskud trods det, at vi ikke har formået at få de store sponsorater ind, men der skal lyde en stor tak til de, der har sponsoreret os med materiel og sportstøj m.v. En særlig tak til Preben – PA-Service, som på flere måder har støttet os flot, herunder var med til at give U 10 drengene muligheden for at deltage i DM.

Der skal herfra lyde en rigtig stor tak til alle – herunder endnu engang I trænere og holdledere, der uge for uge tager det enorme arbejde med træning og kamp. Også en stor tak til de forældre og andre, der bidrager med assistance, når der skal laves frivilligt arbejde. Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde i året, der er gået og en særlig stor tak til Lotte og Marianne, der efter mange års tro tjeneste nu har besluttet at forlade bestyrelsen, og det er vi selvfølgelig rigtig kede af, men har naturligvis også forståelse for jeres beslutning, men I skal vide, at I på hver jeres måde har været et stort aktivt for klubben.

Lotte – du har været med i rigtig mange år, og der er ikke tvivl om, at du har fået mange arbejdsopgaver såvel administrativt som praktisk, og derudover har du påtaget dig ekstra opgaver, fordi du har så svært ved at sige nej ikke mindst p.g.a. dit store ”håndboldhjerte”, og fordi du har tilbragt mange timer i Fritidscentret og dermed har stået i første række, når noget ”trængte” sig på. ja og så påtog du dig naturligvis også en opgave som træner sammen med Maj-Britt – som i den grad var en kæmpe gevinst for pigerne – da vi manglede assistance, og sidst men ikke mindst er du uddannet dommer og vi håber fortsat at have dig registreret som dommer, da du også her har bevist dit værd.

Marianne – du har været et kanon dygtigt administrativt aktiv, men specielt tænker jeg på turneringsplanlægningen og ikke mindst spillerplanlægningen til Frø Cup turneringen, som du med åbent sind tog til dig og styrede i flotteste stil. For alle os og vore gæster sådan en weekend har du været fantastisk, da dit rolige gemyt og venlige smil smitter af på alle – i en god positiv ånd.

Så vi må sige med Lotte i front med det ”faglige” og Marianne ”in back” med det administrative, så er det godt, at når nogen siger ”farvel til bestyrelsen”, så har vi den ”regel” … vi ses til Frø Cup.

Michael West modtager desværre heller ikke genvalg som suppleant, så du skal også have en stor og uvurderlig tak for dit arbejde i det forgangne år – jeg ville personligt gerne have, at du skulle fortsætte, for du har været en meget aktiv suppleant, men vi håber, at du vender tilbage senere og heldigvis siger du også … vi ses til Frø Cup.

Slutteligt vil jeg sige … ja selvfølgelig ses vi til Frø Cup, for jeg har også valgt ikke at modtage genvalg, da jeg føler, at jeg ikke har den tid til rådighed, der skal til for, at jeg selv er tilfreds, og så bliver det for stressende ikke mindst p.g.a. den dårlige samvittighed, der så opstår på det grundlag. Det er bestemt med vemod at jeg stopper, men jeg har den fulde tro på, at den kommende bestyrelse vil det bedst tænkelige for AB’s Håndboldafdeling, og jeg ønsker jer alle rigtig god vind fremover og overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

 

Aarup den 7. maj 2014

 

Kirsten Lebæk

Formand

 

 

Mai-Britt Madsen

Dirigent