Generalforsamling

Referat Generalforsmling 2014

 

Ordinær afdelingsgeneralforsamling 

AB Håndbold afholder ordinær afdelingsgeneralforsamling onsdag den 7. maj 2014 kl.19.30 i Aarup Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

 

Generalforsamling og hyggelig klubaften torsdag den 7. april

Generalforsamling 2016

...Read More »

Klubaften og generalforsamling torsdag den 26. marts

Invitation til klubaften og generalforsamling 2015

...Read More »

Hovedbestyrelsens generalforsamling

Hermed indbydes til generalforsamling i Aarup Boldklubs hovedbestyrelse

d. 12. februar kl. 19:30
Klubhuset
Stadionvej 13, 5560 Aarup

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag behandles
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
7. Valg af...Read More »