2015

Generalforsamling torsdag 26.03.2015 kl. 17:00

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Mai-Britt Madsen, som herefter var dirigent. Mai-Britt Madsen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med annoncering i avisen tirsdag den 10. marts. Herefter gav Mai-Britt Madsen ordet til formanden Anders Skårup Nielsen.

 1. Formanden aflægger beretning

Se vedlagt – link – andet steds. Beretningen blev godkendt af forsamlingen

 1. Indkomne forslag – ingen forslag

Bestyrelsen foreslår Anders Skårup Nielsen og det blev vedtaget.

 1. Valg af formand
 2. Valg af bestyrelse: På valg er:

Anders Skårup Nielsen – modtager genvalg

Thomas Mølle Sørensen – modtager ikke genvalg

Tania Clausen – modtager ikke genvalg

Trine Bonrud Helleskov – modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Søren Bækholm og Bonnie Uglebjerg i stedet for Thomas Mølle Sørensen og Tania Clausen – det blev vedtaget af forsamlingen.

 1. Valg af suppleanter:

Jesper Nydam – modtager genvalg

Anja Larsen – modtager genvalg

Begge blev genvalgt af forsamlingen.

 1. Evt.
 • Forslag om at klubben lægger pres på FHF for, at få færre hverdags kampe i anden halvdel af sæsonen (U14/U16). SVAR: Klubben har fokus på det, der er der næste sæson er håndboldfri i både uge 7 og 8. Har været i dialog med FHF og det kan først ændres fra sæson 2016/2017.
 • Ros til bestyrelsen for mange gode tiltag i den forgangne sæson
 • Højfynssamarbejdet blev debatteret. Der blev stillet spørgsmålstegn ved hvor meget vi får ud af det, og om klubben mister for mange spillere på det.  SVAR: Det er ikke et elitesamarbejde. Holdende skal spille på det niveau de er og klubben tror fortsat på, at vi fastholder flere spillere i lokalområdet end hvis vi ikke var i samarbejdet. Fra næste sæson skal højfynsspillerne betale kontingent til samarbejdet og ikke gennem moderklubberne.

Målet da måtte være at samle spillerne i Højfyn for at spille i den højeste opnåelige række. Ellers er der ingen mening med samarbejdet, så vil de hellere spille i Aarup fordi det så handler om det sociale. SVAR: God diskussion. Vi vil meget gerne vide jeres holdninger og oplevelser.

Hvis Knæk Kurven bliver en suces – melder vi os så ud af Højfyns?

Vi mister ikke børn og unge til Højfynssamarbejdet – det gør vi til Ipads og alt muligt andet. Der er mange gamle klubfølelser og hjerter der banker. Vi er nødt til at se fremad. Klubfølelser er gode, men vi er nød til at komme videre.

Vi har ikke mistet spillere – vi mangler trænere.

Kan ikke bare vælge Højfyn fra og til. Vi er nød til at sige enten eller og så bakke om projektet.

SVAR: Stor tilhænger af Højfyn, eneste mulighed for at holde på spillere. U18 Drengenes træner Søren Simonsen mener det er en stor succes – kommet mange udefra fordi de synes det er sjovt. Hvis vi får mange spillere, så kan vi gå selv. Som en del af Knæk Kurven projektet følges årgangene 2000 og 2001 for at finde ud af hvorfor de stopper med håndbolden. Sæsonen bliver også længere, og de skal derfor tidligt (U14) finde ud af hvilken sport de vil dyrke fremadrettet (håndhold eller fodbold).

Det handler ikke kun om det sociale. Der kommer også spillertilgang ved gode trænere og gode hold. Mange kører rundt for at træne, så det er ikke nødvendigvis afstanden.

Hvordan knytter vi de unde til Aarup, så de hjælper og bliver her som trænere?

SVAR: Vi skal arbejde på at få en god kultur, men generelt kan vi se at Aarup ungdommen gerne vil hjælpe og være der for Aarup.

Når nu der er lavet et U16/U18 samarbejdet, så skal der også satses på seniorsiden.

Der er stor forskel på drenge og piger i forhold til Højfyns. Drengene har være en succes mens pigerne ikke har været. Forældre og spillere skal være realistiske. Samarbejdet skal have en chance.

Der skal være nogle trænere på hvert niveau. Vigtigt at tale med dem til træning. Godt med fælles træning mellem årgangene, så skabes der kontakt. Et godt tiltag.

 • Der blev spurgt indtil hvad plan er med herre senior fremadrettet. Mangler en udmelding. Næste År står vi igen og har ingen træner til herrerne. SVAR: Vi vil gerne have senior hold i Aarup Håndbold, da der skal være nogen ungdommen kan se op til og fordi vi skal bruge hjælpere. Vi ville gerne. Trænere udefra – det koster penge, som vi ikke har. Vi kan også lave strategier for senior afdelingen, men det kræver flere hænder.
 • Er Aarup en social klub eller en elite klub – hvad vil vi? SVAR: Vi er på vej. Vi vil gerne. Er der opbakning.