Klubaften og generalforsamling

Aarup BK Håndbold inviterer til klubaften og generalforsamling Torsdag d. 19. april 2018
Sæsonen 2017/2018 er ved at nå sin ende og bestyrelsen vil derfor gerne se børn, forældre og medlemmer til en fælles og hyggelig aften på vores hjemmebane i Aarup Fritidscenter.

Program for aftenen:

17.00: Generalforsamling i mødelokalet og aktiviteter for børnene i hallen

18.00: Fællesspisning i cafeteriet: Pasta med kyllingespyd – 50 kr. for voksne og 25 for børn (under 11 år).
Klubben giver drikkelsen.

18.45: Præsentation af næste sæsons trænere

19.00: Kåringer af årets spillere og kammerater fra U10 og op, årets træner, årets ungtræner og årets frivillig.

19.45: Afrunding på aftenen

Tilmelding og betaling til fællesspisning er bindende og skal ske til Café Aftersport senest tirsdag den 17. april 2018.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til formanden senest den 12. april 2018 på mail: bjarne.petersen@aarupboldklub.dk

Vi håber at rigtig mange medlemmer vil deltage denne aften og være med til at støtte op om klubben.

Dagsorden:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Formandens beretning
Punkt 3: Indkomne forslag
Punkt 4: Valg af formand
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Følgende i bestyrelsen er på valg:

Formand Bjarne Petersen modtager genvalg
Medlem Thomas Fogh modtager genvalg
Medlem Trine Lund modtager ikke genvalg
Suppleant Kristina Thybo modtager genvalg
Suppleant Malene Lehrmann modtager genvalg

Punkt 6: Valg af suppleant
Punkt 7: Eventuelt

Vel mødt
Bestyrelsen i Aarup BK Håndbold