Update fra bestyrelsesmøde den 05.09.2012

Update fra bestyrelsesmøde den 05.09.2012

Trænersituation:

Trænerne er så godt som på plads – har dog en kæmpe udfordring i forhold til vores helt “små” hold.

Vi mangler akut trænere til U 6 – U 8 som starter torsdag d. 13.09 kl. 16.30.

Hvis der er nogle der har nogle emner så sig endelig til!

Iben og Tania møder op torsdag d. 13.09 – vi de forsøger, at få nogle forældre med på banen.

Der er fortsat et par uafklarede forhold i forhold til hjælpetræner/holdleder på enkelte hold – denne problematik skal løses snarrest.

U 10 P: Thomas Christensen, Mai-Britt Madsen og Lotte Andreasen.

U 10 D: Thomas Christiansen og Søren Bækholm.

U12 P: Bjarne Petersen – mangler hjælper.

U12 D: Anders Nielsen og Lars Hansen.

U14 P: Brit Eriksen – har haft store udfordringen med at få et hold på benene – arbejder intenst på at det lykkes – vi har tilmeldt et hold i C rækken. Vi må hjælpe Brit med at motivere U 14 piger til at komme og spille håndbold.

U 14 D: Kim Andersen – har ligeledes store udfordringer i forhold til spillere. Der har været drøftet forskellige modeller for samarbejde med andre klubber. Dette er ikke blevet aktuelt, så Kim forsøger at få tingene til at hænge sammen. Vi håber og krydser finger for, at de har nok til at kunne gennemføre sæsonen.

U 16 P: Gregers + Toni.

U 16 D: Morten Kock/Mathias

U 18 P: Lars Magnussen

U 18 D: Claus Grunddahl

1. Herrer: Claus Grunddahl – Det er desværre stort set ikke lykkes at få nogle af de gamle herrespillere til at komme til træning – hvorfor vi har været nødsaget til at trække vores serie 1 hold og er derfor tilmeldt serie 3. En rigtig ærgerlig situation……

2. Herrer: Thomas Sørensen

1. Dame: Trine Helleskov frem til jul.

2. Dame: Anne-Marie P

 

Håndboldcaravanen

Håndboldcaravanen blev en kæmpe succes. Der er kommet rigtig mange nye U 10 spillere – så en kæmpe stor tak til Bjarne for hans indsats med at få Caravanen til Aarup og for tilrettelæggelsen. Også en kæmpe stor tak til de hjælpere der ofrede en fredag i håndboldens tegn og var med til at give børnene en appetitvækker på håndbolden.

Resultatet er, at der nu har været 33 U 10 drenge og piger til træning. Det betyder, at vi nu har en ny udfordring – vi skal have skaffet noget mere haltid. Det arbejdes der intenst på.

Halbal:

TS har stafetten – vi skal hele tiden forsøge at finde nye emner! Så hvis vi hører om nogen der gerne vil hjælpe så skriv en mail til Thomas Sørensen med mail og mobil oplysninger.

Kamprækkefølge:

Drøftelse af kamprækkefølgen til den kommende sæson. Marianne skal have indberettet inden d. 15.09.2012. Marianne vil som aftalt på trænermødet fremsende en foreløbig oversigt som trænerne kun lige har en dag til at se igennem – hvis trænerne på forhånd er vidende om kampe der skal flyttes skal dette meddeles Marianne strakt – da vi kan flytte uden beregning.

Marianne forsøger at tilrettelægge hjemmekampene, således at kampe, hvor der kan komme overlap af spiller ligger med minimum en kamp i mellem.

Samarbejde mellem fodbold og håndboldklubben:

Aarup håndbold er en del af det samlede Aarup BK – hvorfor det er rigtigt vigtigt, at vi samarbejder med de øvrige afdelinger i klubben. Vi vil i håndboldbestyrelsen appellere til, at trænerne i håndbold går i dialog med fodboldklubbens trænere på de enkelte årgange, således kampe, stævner mv. går op i en højere enhed. Der skal være plads til, at børn og unge i Aarup BK, kan spille både håndbold og fodbold.

Kontingentsystem:

Foreningspakken som vi bogfører vores regnskab i p.t. udløber 31.12.2012 – herefter overgår vi til Klubmodul, hvor der kan foretages kontingent betaling via dankort.

Information fra udvalg:

Der har ikke været nogen møder i de enkelte udvalg.

Evt.

Det er vigtigt at vi alle fortsat har fokus på, at hustande i Aarup bliver tilmeldt FynskSupportEl. Aarup Bk har indtil dato “tjent” 6.000 kr. til dato – meget lette penge at tjene.

Alle hold er velkommen til at tilmelde sig Ungdomspokalen.

Næste møde den. 24.10.2012 kl. 19.00

Referent Iben Laen