Aarupskolen og Aarup BK Håndbold laver samarbejdsaftale

Aarupskolen og Aarup BK Håndbold har indgået en samarbejdsaftale for resten af indeværende og kommende skole år.

Samarbejdsaftalen er en formalisering og udvidelse af et i forvejen godt samarbejde gennem de senere år mellem håndboldklubben og skolen, og aftalen er lavet efter en model fra Dansk Håndbold Forbund (DHF)

Som en del af aftalen vil børnene indgå i nogle forløb – i enten SFO, ”Den understøttende undervisning” eller idrætstimerne. Her vil en repræsentant fra håndboldklubben samt eleverne fra skolens ”Junior idrætsleder Uddannelse” organisere aktiviteterne.

Der er derudover aftalt en kommende Håndbold Karavane, en skoleturnering for de yngste klasser samt håndboldklubbens medvirken i Højfyns Cup’en.

Næstformand Bjarne Petersen fra håndboldklubben udtaler: ”Jeg er meget glad for denne aftale. Det er en stor mulighed for os til at kunne introducere håndbold til børnene i skolen, især i de yngste klasser. Hvem ved? Måske går den næste Mikkel Hansen eller Anja Andersen i 1. klasse”.

Viceinspektør Søren Jakobsen fra Aarupskolen udtaler: “Dejligt når sådanne samarbejdsaftaler indgås og den åbne skole forankres i hverdagen. Det giver os mulighed for at tilføre undervisningen en helt ny dimension, hvor læring og bevægelse går op i en højere enhed, til glæde og gavn for alle involverede parter. ”