Røde kort

Røde kort

Usportslig optræden koster. 

Hvis en spiller/træner får det røde kort medfører det en bøde på mellem 3-500 kr. + et administrationsbidrag på kr. ca. 300,- til Fyns Håndbold Forbund.

Aarup BK Håndbold's politik i disse sager – når der er tale om røde kort for usportslig optræden – er, at man som spiller/træner selv skal betale bøden. Tanken er, at bøden skal være en økonomisk lærestreg til den, som har opført sig uhensigtsmæssigt.  

Er det en spiller under 18 år sendes bøden til forældrene, og spillerens træner orienterer spilleren om, at bøden er sendt. Spilleren har ret til at fremlægge sin sag for ungdomsudvalget, hvis hun/han synes, at det røde kort er givet uretfærdigt. Ungdomsudvalget kan efterfølgende ændre afgørelsen. Vælger spilleren ikke at tage sagen op, skal bøden blot betales. Spilleren kan under hele forløbet spille kampe og træne som altid.  

Er det en træner/spiller over 18 år har vedkommende ret til at fremlægge sagen for bestyrelsen.